Algemene Voorwaarden
Huurder: degene die de etage huurt
Verhuurder: Franck Holding B.V.

– De huur van de etage geschiedt op eigen risico en verantwoordelijkheid (schade, diefstal, etc) van de huurder.

– Eventuele aansprakelijkheid verhuurder gaat tot maximaal het betaalde huurbedrag aan verhuurder voor de desbetreffende boeking.

– De huurder zal de ruimte huren voor activiteiten zonder overlastrisico.

– De activiteiten waarvoor de ruimte gehuurd wordt, zullen niet in strijd met de grondwet en zullen geen expliciet politieke doelstelling kennen en/of religieuze overtuiging uitdragen.

-De activiteiten waarvoor de ruimte gehuurd wordt vertonen geen verwantschap met horeca.

– Huurder kan 15 minuten voordat de huur officieel in gaat, het pand betreden om de ruimte klaar te maken voor gebruik (koffie klaar zetten, stoelen en tafels ordenen, etc). LET OP:
Deze 15 minuten zijn niet bedoeld om daadwerkelijk effectief gebruik te maken van de ruimte, maar zijn slechts bedoeld om voorbereidingen te treffen ter gebruik van de ruimte. Personeel van de verhuurder is altijd aanwezig tijdens deze eerste 15 minuten om instructies (beamer, geluidsinstallatie, koffiezetapparaat, verwarming, nooduitgang, etc) te geven over het gebruik van de ruimte.

– Aan het einde van de huurperiode krijgt huurder 15 minuten extra tijd om de etage op te ruimen en de tafels en stoelen weer in de oorspronkelijke positie terug te brengen.
LET OP:
Deze 15 minuten zijn niet bedoeld om daadwerkelijk effectief gebruik te maken van de etage, maar is slechts bedoeld om de gehuurde ruimte in dezelfde staat terug te brengen zoals deze bij aanvang was.
Personeel van de verhuurder zal altijd aanwezig zijn tijdens deze 15 minuten voor inspectie van de ruimte.

– De huur van de etage is inclusief gratis gebruik van koffie en thee tot 25 personen, daarna berekenen wij €2,50 excl.19{d30ddc546d66773b93d21b22c00600948810c32a1f1b977abec57fc12f6e2c85} BTW per persoon (koffie en thee is aanwezig in de ruimte maar moet wel zelf gezet worden). Verder kan er gebruik worden gemaakt van een keuken om zelf lunches klaar te maken. Er is voor 50 personen servies en bestek aanwezig. Ook is er een afwasmachine aanwezig.

– De betaling van de factuur dient 1 week na definitieve bevestiging door ons ontvangen te zijn.

– Annuleringen 3 weken en langer voor de boekingsdatum kunnen kosteloos doorgegeven worden. Voor annuleringen korter dan 3 weken voor boekingsdatum geldt een restitutie van 50{d30ddc546d66773b93d21b22c00600948810c32a1f1b977abec57fc12f6e2c85} van het factuurbedrag. Voor annuleringen korter dan 2 weken voor boekingsdatum geldt een restitutie van 25{d30ddc546d66773b93d21b22c00600948810c32a1f1b977abec57fc12f6e2c85} van het factuurbedrag. Voor annuleringen korter dan 1 week voor boekingsdatum geldt een restitutie van 0{d30ddc546d66773b93d21b22c00600948810c32a1f1b977abec57fc12f6e2c85} van het factuurbedrag.

– De ruimte dient opgeleverd te worden zoals u hem bij aanvang van het gebruik aangetroffen heeft. Indien huurder afziet van het zelf schoonmaken en opruimen dan dient dit vooraf aangegeven te worden. De verhuurder zal dan zelf zorg dragen voor de schoonmaak en hiervoor 95,– euro (excl.19{d30ddc546d66773b93d21b22c00600948810c32a1f1b977abec57fc12f6e2c85} btw) extra aan schoonmaakkosten in rekening brengen.

– Huurder is aansprakelijk voor alle schade toegebracht aan pand of inventaris van de etage veroorzaakt door huurder of een van de personen die door huurder toegang heeft gekregen tot de etage gedurende de huur van de etage.

– In de ruimte is roken niet toegestaan.

– In de ruimte is het niet toegestaan om op tafels of stoelen te staan.

– Buiten op de parterre bij de centrale ingang van het gebouw is het toegestaan om te roken. De nooduitgang, trap, hal en lift dient te allen tijde volledig vrij gehouden worden.

– Huurder is aansprakelijk voor alle schade toegebracht door ontvreemding van inventaris van de etage veroorzaakt door huurder of een van de personen die door huurder toegang heeft gekregen tot de etage gedurende de huur van de etage.

– Verhuurder kan gebruik maken van de mogelijkheid om gedurende de huur van de etage, aanwezig te zijn in de etage.

– Verhuurder heeft het recht om de huur van de etage per direct te beëindigen indien omwonenden klagen over geluidsoverlast of enige andere overlast. Huurder zal per direct de etage verlaten indien verhuurder dit verzoekt.

– De hoofdhuurder dient ervoor te zorgen dat er op elk moment niet meer dan 48 personen tegelijkertijd aanwezig zijn in de ruimte. Indien er meer dan 48 personen aanwezig zijn is de hoofdhuurder hoofdelijk aansprakelijk voor eventuele schade ontstaan door calamiteiten.

– Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen, zullen worden onderworpen aan de uitspraak van de bevoegde rechter te Utrecht.

GEDRAGSREGELS
Volgens de milieuwetgeving is de huurder verantwoordelijk voor een rustig betreden en verlaten van het gebouw en zijn directe omgeving.

Personen die aanstoot geven, de orde verstoren, de veiligheid van zichzelf of anderen in gevaar brengen, of handelen in strijd met één of meer voorwaarden waaronder het gebruik is toegestaan, worden door de verhuurder verwijderd uit de accommodatie.

Huisdieren, fietsen, skates en skeelers of dergelijk gebruiksmateriaal worden niet toegelaten in het gebouw.

Bij gebruik van ruimte dient de huurder aanwezig te zijn. Deze persoon houdt toezicht op de ruimte en de daarin aanwezige personen. Deze verantwoordelijke persoon is verplicht bij het verlaten van de ruimten de toegangsdeuren af te sluiten en zich ervan te overtuigen dat er geen mensen meer binnen zijn, de waterkranen dichtgedraaid en de verwarming en het licht uit zijn.

De huurder is niet bevoegd haar recht tot medegebruik over te dragen aan derden. In de ruimte mag geen publiek worden toegelaten.
De lift mag maximaal door 4 personen gelijktijdig worden gebruikt. Volg de instructies die hangen aan de binnenzijde van de lift indien u materialen naar de ruimte wil verhuizen.